kongsolo jetso expired

DR i-feet 健康鞋墊2件88折!送保暖魔摩襪子1對及一條運動毛巾!

唔知大家呢排有冇行多左路呢?! 行得多隻腳又好易酸,咁可能你需要一個合適既鞋墊 為大家介紹下經澳洲科研設計,亦係美國矯形足科協會成員,物料檢測由南德意志集團物料認證既DR i-feet健康鞋墊! 真係唔好睇少鞋墊!佢最大既功效用係可以有效減壓避震,以降低受傷既風險,如果大家有高弓足/扁平足,亦可以揀番相應既鞋墊,以提供適當足弓承托,防止運動創傷! 【DR i-feet健康鞋墊 #大人細路都岩用 #2件88折】 現購買DR i-feet指定健康鞋墊更送保暖魔摩襪子1對及一條運動毛巾。( 贈品數量有限,送完即止。) 任選2件或以上DR i-feet健康鞋墊更享有88折! 重點係!會員再有額外9折!真係勁大優惠等緊你! 即上網站:https://www.mobicares.com/dr-i-feet *記得登記番做會員 DR ifeet 健康由足部開始 1. 兒童健康鞋墊 2. 全能健康鞋墊 3. 專業運動鞋墊 - 扁平或寬扁配穩固型 4. 專業運動鞋墊 - 普通足配承托型 5. 專業運動鞋墊 - 高弓足配緩衝型 6. 強效專業運動鞋墊 7. 舒適休閒鞋墊 #DRifeet #健康鞋墊