kongsolo jetso expired

島根縣自駕遊優惠活動送10,000yen住宿優惠

島根縣自駕遊優惠活動送10,000yen住宿優惠 島根縣將會推出自駕遊優惠活動!只要你利用石見機場或者鄰近機場,自駕遊期間喺島根縣內住一晚或以上同埋喺同一間租車舖租還車,咁你就可以獲得住宿優惠,最多可以獲得10,000yen優惠架!去島根自駕遊嘅你記住睇清楚申請手續,唔好錯過呢個優惠! 【ニッポンレンタカー割引キャンペーン】 優惠活動時間:2019年6月20日起 適用租車公司:Nippon Rent-A-Car 手續: 1.向機場Nippon Rent-A-Car counter工作人員提供機票票尾同島根縣內住宿預約證明文件,並領取「住宿證明書」 2.向住宿工作人員要求幫忙填寫「住宿證明書」 3.最後一日喺自駕遊租車公司還車時出示已填妥嘅「住宿證明書」就可以獲得折扣 #島根縣 #自駕遊 #住宿優惠 #要去玩 #就唔好錯過啦 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知