kongsolo jetso expired

【#百佳網店 ☕維他無糖茶有禮】

【#百佳網店 ☕維他無糖茶有禮】 全新裝維他冷泡無糖茶,釋放無糖真茶味! 而家上百佳網店買維他無糖茶系列滿30,即送你維他奶純豆漿 / 低糖麥精豆奶 / 低糖豆奶1公升裝1盒(任選一款) 即刻買番支試下啦 – https://bit.ly/2FlN9Up 優惠期至2019年6月30日,受條款及細則約束。贈品數量有限,送完即止。 #香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #為夏日喝采 #維他 #無糖茶 PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知