kongsolo jetso expired

KFC 晚餐之選 3 件雞餐 $39

KFC 晚餐之選 3 件雞餐 $39

一件兩件三件……一個人想食多幾件雞?而家您有更多選擇喇!星期一至五下午六點起就買到3件雞餐 $39,包咗香辣脆雞/家鄉雞 (3件) + 中汽水 (1杯),夜晚可以自己食多幾件雞喇!

*只於星期一至星期五下午6時後供應,不適用於星期六、日及公眾假期 *適用於全線香港肯德基餐廳 (金馬倫道﹑ 山東街﹑沙田馬場﹑海運大廈﹑創紀之城﹑海富中心﹑ 香港大球場﹑亞洲國際博覽館及中環有餘貿易中心分店除外)
*不適用於好味速遞
#KFC晚餐 #KFC有著數 #KFC3件雞餐

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知