kongsolo jetso expired

KFC 只限 1 日低至半價 $50 有 6 件雞

KFC 只限 1 日低至半價 $50 有 6 件雞 今晚嚟KFC就有$50蚊6件雞,仲可以9蚊加配格格脆薯塊1份添! 只限一日! *每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊(普通) 一次 *只適用於2019年7月2日(星期二),下午6時至9時 *適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外) *不適用於KFC好味速遞、 手機點餐服務及自助點餐機 *6件雞包括3件上髀及3件下髀,可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞 *不可與其他優惠同時使用 #KFC有著數 #50蚊6件雞 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知