kongsolo jetso expired

KFC 只限 1 日低至半價 $50 有 6 件雞

KFC 只限 1 日低至半價 $50 有 6 件雞

今晚嚟KFC就有$50蚊6件雞,仲可以9蚊加配格格脆薯塊1份添! 只限一日!

*每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊(普通) 一次
*只適用於2019年7月2日(星期二),下午6時至9時
*適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*不適用於KFC好味速遞、 手機點餐服務及自助點餐機
*6件雞包括3件上髀及3件下髀,可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*不可與其他優惠同時使用

#KFC有著數 #50蚊6件雞

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知