kongsolo jetso expired

【香港榮華月餅早鳥優惠】:低至五三折發售

【香港榮華月餅早鳥優惠】:低至五三折發售 由即日起到7月21日,指定月餅產品會以優先價*發售,皇牌產品雙黃白蓮蓉月餅仲以低至五三折發售,快啲購買月餅同親友分享啦。 *優先價並不適用於冰皮月餅及流沙月餅產品 詳情請參閱:http://bit.ly/2NgT0Ro 亦可以致電 2477 9947查詢