kongsolo jetso expired

【東海堂中秋物語 ∣ 早鳥優惠 最後召集】

早鳥優惠至7月8日止~不如提早準備屬於你同好友嘅中秋物語,輕輕鬆鬆咁傾計相聚~ 各款月餅禮券於全線東海堂分店有售。數量有限,售完即止。 詳情可參閱 http://www.aromebakery.com.hk/mooncake/ 更多網店套裝優惠 https://www.aromebakery.com.hk (於網店成功下單後,取得電子條碼換領信及以其列印本直接到指定門市換取現貨)