kongsolo jetso expired

麥當勞: 呂宋芒果 x D24榴槤麥旋風新登場 $25 另加榴槤蓉每球 $15

麥當勞: 呂宋芒果 x D24榴槤麥旋風新登場 $25 另加榴槤蓉每球 $15 嘩嘩嘩!居然有人挑戰D24榴槤麥旋風嘅王者地位?! D24榴槤麥旋風自出場以嚟,一直所向無敵,大受歡迎。從來冇人夠膽挑戰佢嘅權威!估唔到今次呂宋芒果 x D24榴槤麥旋風咁勇敢,初次登場就向佢下戰書。唔知呢場世紀之戰邊個會贏呢?即刻嚟麥當勞甜品站,支持你心儀嘅選手啦! 想知道附近邊到有得買?即睇詳情︰http://bit.ly/32ajQxN #D24 #榴槤 #麥旋風 #世紀之戰 #呂宋芒 #挑戰王者地位 嘩嘩嘩!居然有人挑戰D24榴槤麥旋風嘅王者地位?! D24榴槤麥旋風自出場以嚟,一直所向無敵,大受歡迎。從來冇人夠膽挑戰佢嘅權威!估唔到今次呂宋芒果 x D24榴槤麥旋風咁勇敢,初次登場就向佢下戰書。唔知呢場世紀之戰邊個會贏呢?即刻嚟麥當勞甜品站,支持你心儀嘅選手啦! 想知道附近邊到有得買?即睇詳情︰http://bit.ly/32ajQxN #D24 #榴槤 #麥旋風 #世紀之戰 #呂宋芒 #挑戰王者地位