kongsolo jetso expired

【#百佳網店 天時暑熱快閃折】

【#百佳網店 天時暑熱快閃折】 ☀️天時暑熱,喺戶外工作或者做完運動⛹️出汗之後,記住要及時補充水同電解質呀! 推介: 寶礦力水特,同人體體液相近,能夠迅速被人體吸收,為你補充能量! ️今日(7月9日)百佳網店快閃折: 寶礦力水特電解質補充飲品350毫升6支裝都係$32.9! 平均1支都唔洗$5.5! 數量有限,今日賣哂就冇喇,快啲上嚟搶 – https://bit.ly/2XsMlDm 優惠只限7月9日,適用於店取易服務,受條款及細則約束 #香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #天時暑熱快閃折 PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知