kongsolo jetso expired

Häagen-Dazs 星期五限定 All You Can Eat 雪糕放題

Häagen-Dazs 星期五限定 All You Can Eat 雪糕放題 由呢刻開始,你會更期待星期五點解?因為…嚟緊每個happy friday都有All You Can Eat雪糕放題陪住你呀!無限量供應嘅幼滑雪糕配埋各款精選甜品、飲品,諗起都覺得好滿足快啲睇睇以下詳情,星期五見啦~ All You Can Eat雪糕放題 時段:4:00pm – 5:30pm及7:00pm – 8:30pm 地點:只限中環卡佛大廈專門店堂食 優惠詳情:HK$199/每位,包任點自選口味雪糕球、精選甜品1客及指定咖啡或茶1杯,須於最少1天前致電分店預約 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知