kongsolo jetso expired

恒生信用卡 DORI 快閃優惠 JHC 日本城買滿 $80 減 $20 及優惠價 $12 購買除濕盒(2個裝)

恒生信用卡 DORI 快閃優惠 JHC 日本城買滿 $80 減 $20 及優惠價 $12 購買除濕盒(2個裝) 日用品雖然平,但就成日都要補給。所以作為精明消費者嘅你,就算買日用品都要識得慳得一蚊得一蚊!而今次DORI帶嚟JHC日本城嘅快閃優惠就一定幫到你,由即日起至2019年7月21日,只要跟住以下3個簡單步驟,即可於全線香港JHC日本城及生活提案分店享以下優惠: 1. 單次消費滿HK$80即減HK$20。優惠名額8,000個,先到先得,額滿即止。 2. 優惠價HK$12購買克潮靈玫瑰香除濕盒400毫升2個裝(原價: HK$19.9)。優惠數量供應有限,先到先得,售完即止。 做齊以下三步即享優惠: 1. Click 入恒生信用卡人工智能助理 DORI ( hangseng.com/mobileoffer ) 2. 輸入「快閃優惠」,然後於「日本城快閃優惠」按「立即登記」以獲取優惠確認訊息 3. 向店員出示優惠確認訊息並以恒生信用卡簽賬,即可享優惠! 立即撳入DORI hangseng.com/mobileoffer,輸入「快閃優惠」登記攞優惠啦! #恒生信用卡人工智能助理 #DORI #快閃優惠 #信用卡優惠 #JHC日本城 #克潮靈玫瑰香除濕盒 #日用品 #電子優惠 #簽賬優惠 #恒生信用卡 *優惠附帶條款,所有圖片只供參考。 借定唔借﹖還得到先好借! 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知