kongsolo jetso expired

KFC 今個星期六日繼續有 20 蚊 4 件巴辣香雞翼+汽水

KFC 今個星期六日繼續有 20 蚊 4 件巴辣香雞翼+汽水


Yeah!今個周末繼續有巴辣香雞翼優惠~4件巴辣香雞翼連細汽水都係20蚊咋,記住係weekend限定,過咗就無㗎啦~
#脆愛狂賞 #20蚊4件巴辣香雞翼配細汽水 #KFC有著數 #巴辣香雞翼
*「$20 四件巴辣香雞翼+細汽水」優惠只適用於2019年7月20 – 21日(星期六、星期日),上午11時後供應
*適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*不適用於KFC好味速遞、 手機點餐服務及自助點餐機
*食品供應以餐廳之訂定為準
*如有任何爭議,Birdland (Hong Kong) Limited保留最終決定權

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知