kongsolo jetso expired

最後一天 SPAO「結業全場半價優惠」精選清貨優惠貨品更低至2折!!!

最後一天 SPAO「結業全場半價優惠」精選清貨優惠貨品更低至2折!!!

【SPAO結束營業公告】

非常感謝粉絲們一直以嚟對SPAO嘅支持! 遺憾地由於各種因素,SPAO將會結束營業!
由即日起,SPAO會推出全場震撼優惠,希望粉絲們襯呢個機會, 瘋狂搶購心水產品啦!
即日起全場半價!!!

精選清貨優惠貨品更低至2折!!!

*活動受條款及細則約束

SPAO Hong Kong @愉景新城 》香港荃灣愉景新城購物商場1/F 1009-1011及2/F 2012-2018