kongsolo jetso expired

購買卡樂B產品送熱浪快乾大毛巾 及可參加抽獎

購買卡樂B產品送熱浪快乾大毛巾 及可參加抽獎

卡樂B個B,咁多年都香港啲!今次推出大熱勁獎,除咗有夏天必備熱浪快乾大毛巾,仲有機會獎埋你去香港卡樂B工場!

2019年8月1日至18日期間,到指定商戶購買卡樂B產品總金額滿港幣$60或以上,單一機印收據折實計,當中須包括購買卡樂B薯片滿港幣$20或以上,即送你

1.「熱浪快乾大毛巾」乙條(每日限量30條,送完即止)
2. 有機會贏取卡樂B香港工場參觀*

買得愈多,抽獎機會愈多!
*須於2019年8月19日00:59前,前往活動網頁填寫資料完成登記
抽獎登記呢度 :www.calbeefactoryvisit.com
Click埋入 http://bit.ly/2Yr1GsN 睇睇邊度有得換大毛巾啦!

推廣生意的競賽牌照號碼:52439
總得獎結果將在2019年8月28日於星島日報及英文虎報刊登

#Calbee #卡樂B #香港卡樂B工場參觀大抽獎 #換埋熱浪快乾大毛巾
條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知