kongsolo jetso expired

有機會獲獎精美嘅手攜式電風扇

為慶祝電子廁板全球銷量超過5千萬台,感激大家一直以來對TOTO嘅支持,TOTO會由 2019年8月6日至8月13日期間,舉行為期一星期嘅遊戲活動?

TOTO會揀出200名最有創意嘅參加者,並送出精美嘅手攜式電風扇俾大家喺炎炎夏日乘涼!☀️
到底點解咁需要大家發揮小宇宙?睇下活動詳情啦!
--------------------------------------------------------------
遊戲步驟:
1.【Like/讚好】TOTO Hong Kong專頁及【Share/分享】此post
2.【Comment/留言】tag 3位朋友
3. 以夏日和電子廁板為題,於 https://forms.gle/fLbw29gXz1Ge57wF6 寫上不多於寫上不多於30字的句子,如:TOTO電子廁板為我帶來美好的夏日回憶
活動日期:2019年8月6日至8月13日
截止日期:2019年8月13日晚上11點59分(遊戲時間以主辦單位之伺服器為準)
結果將於活動結束的一星期内以電郵形式通知各得獎者,大家記得踴躍參加!期待睇到大家嘅創作標語!
--------------------------------------------------------------
記得【Like】本專頁,隨時緊貼更多TOTO產品資訊及推廣優惠!

活動條款及細則:
- 參加者必須根據遊戲步驟所示的方法完成遊戲,如有遺漏或遞交之資料不實以致未能聯繫得獎者,或會被取消資格。
- 寫得最具創意之參加者即有機會獲獎(得獎名額200位),每位得獎者可獲得「TOTO 黑色手攜式電風扇」 乙份。
- 每人只能參與活動一次,重覆提交答案或會被取消資格。
- 如遞交內容含有不雅成份、粗言穢語或恐嚇成份等,該參加者的參與遊戲資格會被取消。
- 是次活動所送出之獎品不可兌換成現金或其他禮品。
- 凡參與是次活動的參加者,均表示已清楚了解並承諾願意遵守「TOTO Hong Kong」訂立的條款及細則。
- 主辦機構的員工及其家屬不可參加是次遊戲以示公允。
- 參加者屬自願性質參加是次活動,一切因是次活動所構成之責任與「TOTO Hong Kong」無關,「TOTO Hong Kong」將免除一切法律責任及賠償。
- 如有任何爭議,TOTO Hong Kong保留最終決定權,包括但不限於隨時更改或終止活動,以及更改活動條款及細則,而毋須另行通知。