kongsolo jetso expired

新南苑私房菜: 9:30後 $178 任飲任食仲要每人送一隻鮑魚!!

新南苑私房菜: 9:30後 $178 任飲任食仲要每人送一隻鮑魚!!
呢個優惠,有黎過既朋友應該都知~因為真係超抵超正!
呢個咁正既優惠得番幾日咋,未試過既朋友快d 把握機會啦!

旺角店

☎訂座電話:2877 3690
whatsapp: 9311 8877
地址:旺角彌敦道678號華僑商業中心3/F

灣仔店
☎預約電話:2877 8008
whatsapp : 9311 8877
地址:灣仔盧押道18號海德中心2樓全層

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知