kongsolo jetso expired

百佳超級市場 【夏日狂「掃」大獎賞】

百佳超級市場【夏日狂「掃」大獎賞】

而家只要嚟百佳買滿128再上 pnspromotion.com/luckydraw 參加抽獎,即有機會贏走$200百佳超級市場禮券,隨時都可以嚟百佳瘋狂掃貨!

抽獎小攻略:
1付款時,記得出示你嘅易賞錢會員卡,即可獲額外抽獎機會一次!
2今個星期(16 - 22/8)買以下指定品牌嘅貨品亦可獲額外抽獎機會一次。包括: 史雲生、佳之選、家樂氏、SAN REMO、櫻城牌、喜力、維達、斧頭牌。多買多抽!

仲有其他豐富獎品等緊你! 包括:1分鐘瘋狂大掃貨、✈星晨旅遊禮券、精選禮品同埋購物優惠券等等! 快啲嚟shopping喇!

優惠推廣期至2019年9月12日。圖片只供參考。須受條款及細則約束,詳情請參閱http://www.PARKnSHOP.com 或店內海報。

推廣生意的競賽牌照號碼: 52467-46 

#香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #飛飛賞您迎夏日 #易賞錢 #MoneyBack #即抽即獎 #1分鐘瘋狂大掃貨 #星晨旅遊禮券 #百佳超市禮券 #精選禮品 #購物優惠券 #獎品總值超過100萬 

PARKnSHOP.com網上超市 選擇更多

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知