kongsolo jetso expired

喜記蟹將軍: 4位海鮮宴優惠

之前推出好幾個超實惠套餐,優惠一浪接一浪,喜記蟹將軍而家再推出一個 4位海鮮宴,4 位用都只係$598(已包加一及茶位費) 。每人都係比$150 蚊。真係平到絕無僅有!!!

不適用於13/9/2019-14/2019
敬請提前預訂
不可與其他優惠同時使用
優惠其至30/9/19

訂座電話:23667565
地址:尖沙咀彌敦道63 號國際廣場6/f 602 舖(地鐵站H出口)

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知