kongsolo jetso expired

係貓山王、D24、冰皮、流心、酥皮,千色Citistore都一應俱全.

係貓山王、D24、冰皮、流心、酥皮,千色Citistore都一應俱全.

唔同嘅口感同香味包你嗅覺同味覺都大滿足!快啲同你嘅榴槤好友嚟選購喇?‍♂
即睇➡️中秋精選貨品>> https://bit.ly/31PJiYu
優惠期至9月12日
全線店舖同時舉行
*部分貨品只在個別店舖有售,詳情可參閱宣傳單張