kongsolo jetso expired

優品 360°「星級優差大抽獎」

優品 360°「星級優差大抽獎」

優品 360° 特別提供一份「星級優差」,讓得獎者到世界各地搜羅各國熱門零食,體驗環球採購的過程。參加方法十分簡單,顧客凡購物滿$120(以單一折實發票計算),即可參加抽獎一次,滿$240 抽兩次,多買多抽!大獎可獲歐洲雙人來回機票及 HK$2000 當地消費獎賞,350,000 份獎品等緊大家!


條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知