kongsolo jetso expired

KFC 【上校同你賀中秋!20蚊四件葡撻!】

KFC 【上校同你賀中秋!20蚊四件葡撻!】

除咗月餅,上校今個中秋仲有正嘢益大家呀!今個禮拜六日(9月14至15號)上午11點後嚟KFC,廿蚊就買到四件經典葡撻,啱哂大家追月時一齊食呀!

#KFC經典葡撻 #KFC有著數 #廿蚊四件 #好抵食 #KFC脆愛狂賞

*「$20四件經典葡撻」優惠只適用於2019年9月14日至2019年9月15日(星期六至星期日),上午11時後供應
*適用於全線香港餐廳 (山東街、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外),不適用於好味速遞丶外賣自取丶自助點餐機及手機點餐
*不可與其他優惠同時使用
*食品供應以餐廳之訂定為準

*如有任何爭議,Birdland (Hong Kong) Limited保留最終決定權

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知