kongsolo jetso expired

牛摩佐賀祭開催! 激安價 $58 試食牛摩鎮店之寶

牛摩佐賀祭開催!

今日紅摩藍摩駕臨 #沙田 同 #屯門 牛摩, 同大家照相兼派禮物 等大家今個中秋過得更開心 佢地聽日就會去 #馬鞍山 同 #荃灣 出巡, 記得唔好錯過喇!❤

由即日起惠顧晚市90分鐘牛肉放題, 更可以激安價 $58 試食牛摩鎮店之寶 #日本佐賀霜降黑毛和牛 一客 (約100g) 肉質更嫩滑更甘香, 保證一試難忘!

#牛摩 #WagyuMore #牛摩佐賀祭 #紅摩 #藍摩 #吉祥物

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知