kongsolo jetso expired

#LPromotion【#茶狼 ?牛油果特飲買一送一】

#LPromotion#茶狼?牛油果特飲買一送一】

邊個話好味嘅嘢一定唔健康?大受女士歡迎嘅Super Food #牛油果,都可以用嚟調配出一系列清新茶飲。即日起至9月19日(11am-3pm),粉絲只要嚟茶狼惠顧全新登場嘅「牛油果白露茉莉茶」或「牛油果白露茉莉珠珠茶」任何一杯,即免費送你第二杯。而家唔Go Green,仲等幾時??

@