kongsolo jetso expired

萬寧 x 高露潔限時優惠指定牙膏買 1 送 1 仲送好多野

萬寧 x 高露潔限時優惠指定牙膏買 1 送 1 仲送好多野

9 月 20 日起去萬寧買高露潔指定抗敏專家牙膏 4 支 (做緊買一送一) 及新出綿密泡牙刷 2 支 (做緊 $49.9 兩支) 即送 Dreyer’s D-collection 雪糕脆筒 2 支、納米樂洗衣液 450g、柔麗超濃縮柔順劑及陶瓷刀刨套裝。

買 $133.7 就可攞走價值超過 $140 贈品!

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知