kongsolo jetso expired

維特健靈【$89 / 樽小兒靈芝蜜!限定2小時閃購 ! 】

維特健靈【$89 / 樽小兒靈芝蜜!限定2小時閃購 ! 】

新學年第一次考試就快到 !!! 喺香港地讀書競爭咁大,又返學又功課又要溫書,真係少啲抵抗力都好易病呀 !好似流感同手足口病,都係高危嘅「開學病」 ! 家長一定要為小朋友嘅健康打底,為考試做足準備!

9月26日中午12時至下午2時,於任何一間維特健靈專門店,即可以$89*購買「小兒靈芝蜜」1樽。

呢次閃購優惠極抵,只要$89就可以買到「小兒靈芝蜜」,機會極難得,唔好錯過咁正嘅閃購機會!

維特健靈「小兒靈芝蜜」含紫雲英蜂蜜及野生五色靈芝,味道甜甜哋易入口,每日一杯,助小朋友全面提升免疫力,仲能夠促進兒童腦部發展,記憶力UP !

*數量有限,先到先得,受優惠受條款及細則約束: http://bit.ly/2mOJM1L
*只限維特健靈專門店購買,請參閱以下地址: http://bit.ly/2l9WcB4

#小兒靈芝蜜 #維特健靈 #你的健康我的使命 #閃購


條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知