kongsolo jetso expired

Coffee Festival又翻黎喇!

Coffee Festival又翻黎喇!
由9月30號 到 11月10號Pokka Cafe咖啡產品有唔同嘅咖啡優惠❤️❤️大家有機會品嚐一下未試過嘅咖啡☕️ 以頂級希達姆咖啡打頭陣!
鍾意咖啡嘅你千祈唔好錯過今次活動!
想隨時留意我哋嘅資訊,即刻我哋嘅Facebook page緊貼我哋嘅資訊喇❤️
#Pokka #Cafe #套餐 #美食 #青衣城 #屯門市廣場 #太古城 #荃灣千色店 #元朗形點 #CoffeeFestival #咖啡節 #coffee #頂級希達姆咖啡 #優惠

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知