kongsolo jetso expired

【送你City’Super現金券】


【送你City’Super現金券】放低工作 享受親子時間

屋企人係最親嘅人,但又最容易忽略佢哋,將大部份時間花喺工作上。大家對上一次陪屋企人喺幾時?10月12至13日喺赤柱廣場將會有限定嘅羽毛球體驗館,不如趁機會拉埋屋企人打場波,享受下親子時間!除咗可以打下羽毛球,仲有多款有獎遊戲同免費爆谷添,啱晒一家大細去玩呀!

應承咗陪屋企人就唔可以反口,滙豐保險全力撐你堅守承諾,只要立即參加以下由新假期主辧嘅有獎遊戲,就有機會嬴得由滙豐保險送出嘅City’Super 現金券作為鼓勵!

參加方法:
1. 讚好此帖, Tag一位朋友並加上「#每個球拍背後都有一份承諾
2. 填好此表格:https://bit.ly/2mjqKAt,尤其「我嘅親子承諾係」一欄
3. 新假期會揀選出120位寫得最有心思嘅朋友,向佢哋送出CitySuper $50現金禮券乙張!

• 上述遊戲由新傳媒集團旗下的新假期Jetso (「新假期」) 主辦,而遊戲獎品(指上述CitySuper $50現金禮券)則由滙豐保險贊助。
• 遊戲時間由2019年9月26日起至10月2日為止。
• 120位得獎者將獲新假期以電郵個別通知領獎詳情。
• 凡參加上述遊戲的得獎者,即意味著其理解並接受以下事項:滙豐保險只向新假期供應現金禮券作為遊戲獎品的供應商,故不對遊戲的內容、執行、規則及結果承擔任何責任。
• 上述遊戲涉及的個人資料全部由新假期收集作為進行該遊戲使用。如欲查閱及更改個人資料,參加者需直接聨絡新假期(詳情參閲:http://www.nmg.com.hk/privacy/)
• 遊戲提供之現金禮券不得退換或兑換為金錢。
• 如對遊戲結果有任何爭議,新假期會保留最終決定權。