kongsolo jetso expired

送你UHA 營養補充軟糖


【送你UHA 營養補充軟糖?
嚟自日本人氣品牌UHA味覺糖嘅營養補充軟糖系列現已登陸指定OK便利店。想試吓我哋嘅營養補充軟糖,就要參加以下遊戲,贏取試食裝。

問題:到底我哋嘅營養補充軟糖系列總共有幾多款口味呢?

獎品:營養補充軟糖試食裝1包 (名額:1000名)

指定OK便利店:http://bit.ly/2nFMXt7

玩法:
1. 係我哋Facebook專頁嘅粉絲先可以參加。
2. 記得LIKE呢個Post。
3. 喺下面回答問題同@三位朋友一齊參加。
4. 喺整個遊戲期間,每個Facebook帳號只能回答一次,如發現參加者回答多於一次或曾更改答案,將被取消參加資格。
5. 截止參加日期為2019年10月7日晚上11:59分。
6. 所有參加者嘅參賽時間,均以我哋Facebook所顯示嘅時間為準。
7.若在截止時間內有多位參加者估中正確答案,則會根據我哋Facebook 所顯示嘅時間及當中先後次序,選出作答時間最快嘅為優勝者。
8.若在截止時間內無人估中正確答案,則以估中最接近正確答案嘅為優勝者。如多位參加者有相同或數值最接近正確答案,則會根據我哋Facebook 所顯示嘅時間及當中先後次序,選出作答時間最快嘅為優勝者。
9.重覆登記之得獎資料,包括但不限於郵寄地址、電話號碼或 Facebook 帳戶ID等,於遊戲中最多只獲一次得獎機會。
10. 登記重覆嘅得獎資料,當作棄權論。
11. 此活動所收集嘅資料只作得獎登記之用。
12. 屆時得獎者須透過Facebook私人訊息提交資料作領獎登記。
13. UHAHK.Beauty保留活動最終決定權。