kongsolo jetso expired

【SOGO Rewards會員日 – 運動用品篇】

【SOGO Rewards會員日 – 運動用品篇】
由即日起至6/10期間,崇光銅鑼灣店及尖沙咀店舉行嘅SOGO Rewards會員日,就有一系列以SOGO Rewards會員尊享價發售嘅運動用品!咁多位喺時候動起來喇!
SOGO Rewards會員日詳情:https://bit.ly/2nGChdO
SOGO Rewards手機應用程式:goo.gl/9YVF4W