kongsolo jetso expired

OK 便利店 用AlipayHK即掃即領$3優惠券!

OK 便利店 用AlipayHK即掃即領$3優惠券!

由10月1日至11月11日期間,去OK便利店用AlipayHK即掃即領$3優惠券!付款同時儲埋印花,儲夠即換$5 OK便利店電子券 ~ 記住要享盡優惠呀!
*優惠受AlipayHK條款及細則約束。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知