kongsolo jetso expired

簽賬優惠合共可賺取高達 $120 Cash Dollars


7-Eleven x 恒生信用卡簽賬優惠合共可賺取高達 $120 Cash Dollars

信用卡付款方便又快捷,更可隨時賺取額外優惠,7-Eleven同恒生信用卡幫你賺取更多優惠!由即日起至10月31日,逢星期一至五,憑合資格已登記的恒生信用卡*於全線香港7-Eleven單一簽賬淨值滿$60即可賺取優惠,包括優惠1)額外 $10 Cash Dollars及優惠2)使用流動支付之交易,再賺額外$10 Cash Dollars!優惠期內,兩項優惠合共可賺取高達$120 Cash Dollars,立即登記,盡享優惠!

*客戶須於優惠期內致電登記熱線2998 6000成功以合資格信用卡登記1次,方可享有本推廣優惠。

優惠受有關條款及細則約束,詳情請參閱以下連結:https://www.7-eleven.com.hk/zh/news/hangsengpromotion

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知