kongsolo jetso expired

永安百貨:購買指定貨品每滿$600*,即減$30

由而家起至2019年10月13號,我哋準備咗多款優質而實惠嘅童嬰用品畀大家,仲可以用優惠價買得到!
唔止咁喎!推廣期間喺童嬰世界同玩具文房部,購買指定貨品每滿$600*,即減$30;每滿$2,000*,即減$150!
*淨值及以單壹發票計算
-----------------------------------------
立即下載Wing On Rewards手機應用程式,尊享至筍購物優惠!