kongsolo jetso expired

會員 VIP DAY 一日限會員尊享全店 7 折

零食物語 OkashiLand 會員 VIP DAY 一日限會員尊享全店 7 折

【感謝你~】
今日~ 零食物語VIP DAY又嚟喇
任何會員今日嚟零食物語,以app出示會籍,全店貨品,包括新鮮雪糕同指定包裝雪糕,7折!一日限定,拿臨起程‍
非會員都有8折~
(都係嗰句,非會員快啲下載個app用一分鐘登記,即刻有7折~)
*機場分店除外
*優惠受有關條款及細則約束
#okashiland #零食物語 #會員日 #全部會員都有份 #全線7折 #唔係會員都有8折 #下載個app即刻有7折 #唔係唔登記吓嘛

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知