kongsolo jetso expired

大家樂【點食咖喱飯先最爽﹖🤩】

大家樂【點食咖喱飯先最爽﹖🤩
食一啖火辣惹味嘅咖喱飯🔥
再飲一啖冰凍可口嘅凍檸樂
解辣之餘仲好爽好滿足呀🤩
而家上午11點後嚟大家樂嘆「港式咖喱系列」就送你一杯14安士凍檸樂喇🥳
想感受下咖喱飯同凍檸樂呢個配搭有幾爽幾滿足😎
一於今日就嚟大家樂嗌返個咖喱飯啦!
#CafedeCoral#CafedeCoralhk#Club100#大家樂一樂#大家樂#