kongsolo jetso expired

最後一天優惠【香港榮華機場全新面貌登場!】

最後一天優惠【香港榮華機場全新面貌登場!】

榮華機場分店6MC103經裝修後,將於10月5日以全新面貌同大家見面啦。由10月5日至11日,多款產品,包括:12個裝老婆餅、金裝小桃酥、金裝雞蛋卷等等都會以優惠價發售,唔好錯過啊!
分店地址:赤鱲角香港國際機場一號客運大樓中場客運廊出境大堂6樓6MC103號舖(禁區)

www.wingwah.com