kongsolo jetso expired

悠蔬食<椰香紫薯千層班㦸 - 10月限定>

悠蔬食<椰香紫薯千層班㦸 - 10月限定>

近期 Hit 爆的紫薯,Cross over 香滑的千層班㦸,仲有2星期就下架了,快點來試試啊!

悠蔬食(銅鑼灣分店)
渣甸街50號渣甸中心25樓 (地鐵F1出口)
電話:3565 6393; Whatsapp:9329 3357

雅‧悠蔬食(尖沙咀分店)
金馬倫道48號中國保險大廈3樓 (地鐵B2出口)
電話:3706 5827; Whatsapp:6796 8636

#悠蔬食
#甜品著數引人入素
#椰香紫薯千層班㦸
#10月限定
#KeepFitGoGreen

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知