kongsolo jetso expired

一田百貨#北角匯 嘅 新店即將開幕喇額外會員折扣優惠!!

由即日至11月4日,全新客戶只要填妥申請表格,並即場交齊所需證明文件 最高可以獲贈總值$270嘅迎新禮品
💳🚃--------------------💳🚃
【一田信用卡申請駅】
📍開放時間:即日至11月4日 (11am - 8pm)
📍申請地點:北角匯1期地下
--------------------