kongsolo jetso expired

宜家家居滿 $700 享額外$80 Cash Dollars

恒生信用卡 x 宜家家居滿 $700 享額外 $80 Cash Dollars

想買新傢俬又賺埋獎賞,就唔好錯過以下優惠啦!
憑恒生信用卡於宜家家居,單一簽賬淨值每滿HKD700,逢星期四及五激賺額外$80 Cash Dollars,其他日子亦可賺額外$25 Cash Dollars。此外,同時使用流動支付,每項簽賬再賺額外$10 Cash Dollars。
請即致電 29986000 登記(選擇語言後按「4」字)
優惠受條款及細則約束。
即撳入DORI hangseng.com/mobileoffer 輸入「IKEA」了解優惠詳情!
借定唔借?還得到先好借!
#恒生信用卡人工智能助理 #DORI #恒生信用卡 #宜家家居 #IKEA #CashDollars

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知