kongsolo jetso expired

利園【利園區秋冬額外 1 小時餐飲泊車優惠】

【利園區秋冬額外 1 小時餐飲泊車優惠】

由即日起,逢星期一至四只要喺利園區消費滿指定金額*,其中包括最少一張利園區食肆消費滿 $100 或以上嘅電子貨幣單據,就可以獲得 1 小時免費泊車券 1 張!了解更多? http://bit.ly/320a012

而即日起至 10 月 31 日,Lee Gardens Club 會員^ 更可享額外 1 小時免費泊車券 1 張 (即合共獲得 1 小時免費泊車券 2 張)**!同屋企人嚟利園區食飯共享天倫,過一個溫馨嘅秋冬!

^仲未成為會員?立即下載 Lee Gardens 全新手機應用程式並登記成為 Lee Gardens Club 會員 >> http://bit.ly/2mfKkxu

*活動受條款及細則約束。
**優惠詳情請參閱 Lee Gardens 手機應用程式內的條款及細則。

#LGHappenings #leegardenshk #LeeGardensClub

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知