kongsolo jetso expired

Mousse 萬眾期待既開倉日來到啦!

 Mousse

萬眾期待既開倉日來到啦!由即日至10月22日,早上10時到下午5時30分。全場貨品低至$50! 手快有手慢無!

地點:荃灣横窩仔街36-50號卓悅集團中心8樓A 室

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知