kongsolo jetso expired

德國寶 特別情報:秋季開倉今個周末開始


德國寶

特別情報:秋季開倉今個周末開始,陳列品低至1折,數量有限,你唔係唔到呀? 日期:10月19日(六)至26日(六)
時間:上午10時至下午7時
地址:九龍灣啟興道1-3號九龍貨倉10樓(牛頭角站B6出口)

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知