kongsolo jetso expired

百佳超級市場【至筍攻略 家居用品篇🛒】


百佳超級市場【至筍攻略 家居用品篇🛒
🈹佳之選家居用品至筍攻略
而家嚟百佳買佳之選柔韌3層盒裝面紙5盒裝+3層波浪壓紋衞生紙10卷裝+可沖式家居消毒濕紙巾75片裝+洗手液500毫升+保鮮紙300呎,🆓送你豐富贈品(總值$77.6)
贈品包括:
🎁維他檸檬茶250毫升6包裝1⃣
🎁卡樂B宅卡B薯條企身袋85-105克1⃣
🎁李錦記鮮味生抽500毫升2⃣
🎁日清合味道大杯麵100克2⃣
📢