kongsolo jetso expired

永安百貨【超級購物日掃貨攻略—穿梭巴士直達分店】


永安百貨【超級購物日掃貨攻略—穿梭巴士直達分店】

我哋預備咗6條免費穿梭巴士線接大家去各分店,等大家掃貨都可以方便啲!提提大家,穿梭巴士嘅服務時間更新咗,大家出發前記得留意呀!

想知多啲有關超級購物日嘅優惠,請參閱:https://shop.wingon.hk/4980

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知