kongsolo jetso expired

【約定你!英記茶莊週年大優惠】


【約定你!英記茶莊週年大優惠】

好多人問小編10月下旬嘅週年優惠即係幾時,今年英記茶莊嘅週年優惠將會喺2019年10月28日至11月15日期間舉行,屆時大家可以喺我哋各分店及合作網店享大量折扣優惠及贈品,但由於優惠仲整理緊,詳情記得留意我哋Facebook下星期六嘅公布喇! #英記茶莊 #品茗 #週年優惠 #10月下旬 #約定你

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知