kongsolo jetso expired

KFC【狂賞優惠 - 星期一二 50蚊6件雞】

KFC【狂賞優惠 - 星期一二 50蚊6件雞】
今個星期一二 (10月21日至 22日) 夜晚 6點 - 9點有狂賞優惠50蚊6件雞陪住你,仲可以9蚊加配格格脆薯塊1份!一於星期一二就去KFC買啦!

#KFC有著數 #KFC狂賞優惠 #50蚊6件雞

*每人只可以$50購買6件雞一次及以$9加配格格脆薯塊(普通) 一次
*只適用於2019年10月21至22日(星期一至星期二),下午6時至9時
*適用於全線香港餐廳 (沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外)
*不適用於KFC好味速遞、 手機點餐服務及自助點餐機
*6件雞包括3件上髀及3件下髀,可選擇家鄉雞、香辣脆雞或狂惹香燒雞
*不可與其他優惠同時使用
*食品供應以餐廳之訂定為準,數量有限,售完即止

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知