kongsolo jetso expired

屈臣氏 驚喜星期2 健康食品及個人護理產品驚喜優惠


Watsons 屈臣氏今日 (22/10) 驚喜星期2 健康食品及個人護理產品驚喜優惠

全方位錫住您 今日有健康食品 同個人護理產品驚喜優惠幫您打打氣,快啲同屋企人一齊嚟入貨啦

#hkwatsons #LookgoodFeelgreat #獨家優惠 #驚喜星期二 #WatsASurprise #WatsTue

*只限22/10及指定分店。優惠受條款及細則約束,詳情請向店員查詢。

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知