kongsolo jetso expired

新都會廣場【🤳🏻嘟一嘟 成為環保小先鋒♻】


新都會廣場【🤳🏻嘟一嘟 成為環保小先鋒
膠樽現金回贈計劃💰現正喺新都會廣場實行喇!😎
而家只需要一張八達通,帶同附有飲品條碼包裝嘅膠樽,就可以到商場內嘅「嘟一嘟・樂意收」進行膠樽回收喇👍🏻!回收每個膠樽可獲回贈$0.2,而每張八達通每日最多可以領取$10,即50個膠樽。
🔔提提你
只限容量330毫升至2公升嘅本地飲品膠樽
保留飲品膠樽上的招紙和條碼
膠樽無變形/損毀,而且無任何液體
大家可以到2樓平台 (鄰近商場及辦公大樓入口)搵「嘟一嘟・樂意收」收集機,一齊將膠樽回收養成習慣,為環保出一分力💪🏻