kongsolo jetso expired

DALLOYAU 軟雪糕買一送一 限時優惠第 2 回


DALLOYAU 軟雪糕買一送一 限時優惠第 2 回

由10月23至27日, DALLOYAU尖沙咀海港城及中環娛樂行分店推出軟雪糕買一送一驚喜優惠,有香濃幼滑的榛子味及清香玫瑰味,雪糕迷萬勿錯過!(星期一至五: 12-3pm;星期六及日:全日)

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知