kongsolo jetso expired

点点綠【全面營養 十五穀米】優惠

点点綠【全面營養 十五穀米】優惠

新登場的十五穀米有什麼好處?適合哪些人士?一齊睇下: https://bit.ly/2MyM9Ao

今期(23-29/10) greendotdot.com 網店優惠,十五穀米優惠價: 65 (原價$78)
https://bit.ly/2BqHuKq

#十五穀米 #点点綠 #同煮同熟

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知