kongsolo jetso expired

一田百貨 (YATA) -#萬聖節特集

一田百貨 (YATA) -#萬聖節特集

仲有一個禮拜就到萬聖節喇👻👻相信唔少大朋友小朋友已經開始物色萬聖節Party嘅零食同打扮 小編就見到分店已經準備好眾多萬聖節應節用品,仲有Trick or Treat 唔少得既糖同零食表示好有萬聖節氣氛!!
--------------------
【Happy Halloween】
日期:即日至2019年10月28日
地點:全線一田超市